The Episcopal Commission on Social Communication-CBCP

CINEMA (Catholic INitiative for Enlightened Movie Appreciation) of The Episcopal Commission on Social Communication of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines presents movies viewed in the light of the gospel. . *** For inquiries, please EMAIL: cbcpcinema@gmail.com *** CALL or TEXT: (02) 664 5886 *** or WRITE TO: CINEMA, Episcopal Commission on Social Communication, CBCP Compound, 470 General Luna St. Intramuros, Manila *** Enjoy the reviews, and THANK YOU!

Tuesday, September 5, 2017

Star na si Van Damme Stallone

DIRECTOR:    Randolph Longjas  LEAD CAST:   Candy Pangilinan, Paolo Pingol, Isaac Aguirre, Sara Brakinsiek, Junyka Sigrid Santarin, Mara Marasigan, Erlinda Villalobos, Acey Aguilar  SCREENWRITER: Alpha Jabon  GENRE:  Family, Drama  LOCATION:  Philippines  RUNNING TIME:   97 mins.
Technical assessment: 3.5
Moral assessment: 3
CINEMA rating: V13
MTRCB rating: PG
Bisperas ng Bagong Taon nang ipanganak ni Nadia (Candy Pangilinan) ang isang sanggol. Punong-puno siya ng alinlangan—tila hindi saya ang dulot nito sa kanya; tila may mapait na lihim o nakaraan ang kaakibat ng sanggol.  Sa kabila nito, papangalanan niya ang sanggol sunod sa pangalan ng mga paborito niyang sikat na Hollywood action stars na sila Van Damme at Sylvester  Stallone—Van Damme Stallone, palayaw, Vanvan (Paolo Pingol).  Didilim muli  ang mundo ni Nadia nang ma-diagnose si Vanvan na may Down Syndrome, isang panghabambuhay na karamdaman na nagsasabing hindi siya katulad ng karaniwang mga bata sa kilos, sa isip, at sa kakayanan, at siya’y mapag-iiwanan at maaring pang-habambuhay na magiging alagain.  Sa kabila ng maraming alinlangan at pagdurusa sa pagiging solong ina—magpapasya si Nadia na palakihin si Vanvan at ang panganay niyang anak na si Tano (Isaac Aguirre). Papasok sa eskuwela si Vanvan kasabay ni Tano—at dito magsisimulang mapukaw ang interes ni Vanvan na maging artista matapos siyang gumanap sa isang pagtatanghal.  Matupad kaya ni Nadia ang pangarap na ito ni Vanvan na maging “star’?
Tunay na makabagbag-damdamin ang Star na si Van Damme. Naging epektibo ang istilo nitong “cinema verite” kung saan parang nanonood ka ng tunay na buhay, walang drama, walang histerya, pero punong-puno ng damdamin. Damang-dama at kitang-kita ang sinseridad ng pelikula na ipakita sa manonood ang buhay ng isang pamilyang namumuhay kasama ang isang may Down Syndrome. Sayang nga lang at hindi masyadong napagyabong ang relasyon nina Vanvan at Tano, ngunit sinundan naman nito ang damdamin ng isang ina sa kanyang anak kung kaya’t maaari nang palagpasin ang gsnitong kakulangan. Napakahusay ni Pangilinan sa pelikulang ito—marahil lumutang ang kanyang pagganap sapagkat tulad ni Nadia, may anak din siyang mistulang Vanvan sa tunay na buhay, hindi nga lang sa eksaktong kalagayan.  Mahusay din si Aguirre at ang mga nagsiganap na Vanvan mula pagkabata hanggang pagtanda. Magaling ang pagkakasulat at pagkakadirehe ng pelikula; naging maingat sila sa pagtalakay ng isang napaka-sensitibong paksa. Sa pagpapayabong ng interes at kaalaman ukol sa isang bagay na hindi madalas nabibigyan ng pansin tulad ng pagkakaroon ng isang anak na may developmental disability, naging matagumpay ang pelikula.
Sinasabi ng pelikula na isang biyaya ang pagkakaroon sa pamilya ng isang tulad ni Vanvan—ito ang nagbibigay saya at sigla sa kanila. Sa kabila ng hirap at pasakit, hindi dapat itatwa ang mga tulad nila, dahil bagama’t sila’y “naiiba”, tulad pa rin natin sila na may puso’t damdamin—at  mga pangarap din. Punong-puno sila ng maraming posibilidad na maaaring maging ganap sa tulong ng pagmamahal. Ito marahil ang pinaka-mensahe ng pelikula—walang imposible basta’t papairalin ang pagmamahal at sasabayan ng pananampalataya sa Diyos. Mahalaga ang pagmamahal at malasakit ng isang ina, magulang at buong kapamilya at mga kaibigan upang lumaking kapaki-pakinabang ang mga tulad ni Vanvan. Naging positibo ang mensahe ng pelikula patungkol sa pagtanggap sa kapamilyang may Down Syndrome. Naging maingat din sila sa pagtalakay ng mga komplikadong sitwasyon ng pamilya—tulad ng pagkakaron ng relasyon sa labas ng kasal—hindi ito kinunsinte, bagkus ipinakita nito ang maraming suliraning dulot nito. Nariyan din ang pagpapakita kung paanong malalagpasan ang malabis na hinagpis at kaguluhan ng isip; dapat ay mag-desisyon at pumanig sa kung ano ang tama at nararapat ayon sa kagustuhan ng Diyos. Dahil sa ilang mga sensitibong paksa, minarapat ng CINEMA na ang pelikula ay akma sa mga manonood na may gulang 13 pababa ngunit may gabay ng magulang.


No comments: