The Episcopal Commission on Social Communication-CBCP

CINEMA (Catholic INitiative for Enlightened Movie Appreciation) of The Episcopal Commission on Social Communication of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines presents movies viewed in the light of the gospel. . *** For inquiries, please EMAIL: cbcpcinema@gmail.com *** CALL or TEXT: (02) 664 5886 *** or WRITE TO: CINEMA, Episcopal Commission on Social Communication, CBCP Compound, 470 General Luna St. Intramuros, Manila *** Enjoy the reviews, and THANK YOU!

Monday, May 22, 2017

Our Mighty Yaya

DIRECTOR: Jose Javier Reyes  LEAD CAST: Ai-Ai delas Alas, Megan Young, Zoren Legazpi, Sofia Andres  SCREENWRITER:  Jose Javier Reyes  PRODUCER:  Roselle Y. Monteverde, Lily Y. Monteverde  EDITOR:  Bebs Sabellano Gohetia  MUSICAL DIRECTOR:  Michael Idioma, Immanuel Verona  GENRE: Family Drama-Comedy  CINEMATOGRAPHER:  Patrick Layugan  PRODUCTION DESIGNER: Ericson Navarro  DISTRIBUTOR: Regal Entertainment  LOCATION:  Philippines  RUNNING TIME:   103 minutes
Technical assessment: 2
Moral assessment: 3
CINEMA rating: PG 13
MTRCB rating: GP
Si Virgie (Ai-ai Delas Alas) ay isang taga-probinsiya na nangarap ng magandang kinabukasan para sa kanyang anak. Nang hindi na sapat ang kinikita nilang mag-asawa sa bukid, napilitan si Virgie na tanggapin ang alok na trabaho sa Maynila bilang yaya. Mamamasukan siya sa mayamang pamilya ni Antonio Sevilla (Zoren Legaspi), isang biyudong may tatlong anak. Sa simulaĆ½ mahihirapan si Virgie na makibagay lalo pa’t tila mahirap makasundo ang bagong asawa ni Antonio na si Monique (Megan Young) na pilit ginugustong mapalapit sa mga bata ngunit sadyang mailap sila dito. Mapapalapit naman si Virgie sa mga bata—bagay na hindi magawa ni Monigue kung kaya’t sa halip na makabuti ay ito pa ang maaring ikapahamak  ni Virgie dahil lingid sa kanyang kaalaman, kinaiingitan na siya ni Monique.
Maraming pagkukulang ang Our Mighty Yaya pagdating sa mga teknikal na aspeto ng paggawa ng pelikula. Kulang sa bigat ang kuwento at tila hindi maliwanag kung ano ang nais nitong patunguhan. Ang mga patawa ay pawang pilit din na pinagtatakpan ng mga magkakahiwalay na maliliit na eksena para lamang maging kakaiba at katawa-tawa. Ngunit walang sinusundang malaking kuwento ang pelikula. Si Virgie bilang pangunahin at sentrong karakter ay hindi gaanong nahimay at nahagod ang buong pagkatao. Nabigo ang pelikula na ilabas ang kaluluwa ng kuwento. Nanatili ito sa mga pormula at isteryotipikal na pagkukuwento. Sa madaling salita, walang bagong inihain ang pelikula sa kabuuan.
Bagama’t maraming pagkukulang sa kuwento, hitik sa magagandang aral ang  Our Mighty Yaya patungkol sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga kasambahay sa ating pamilya. Pambihira na ang mga katulad ni Virgie pagdating sa pagmamalasakit sa mga alaga at pamilya na kanyang pinagsisilbihan. Maaring sa simula ay nahirapan si Virgie na makibagay sa kadahilanang nakikita siya ng mga lahat ng tao sa bahay bilang pangit at ignorante—ngunit bandang dulo nama’y lumutang ang kabutihan ng kanyang kalooban kung kaya’t nakuha rin niya ang nauukol na paggalang at pagmamahal ng pamilya Sevilla. Isang huwarang yaya ang karakter ni Virgie—bagay na mahirap nang makita sa tunay na buhay.  Kung mapapanood ng mga yaya ang pelikula, nawa’y magsilbing insipirasyon ito sa kanila upang pagbutihin ang kanilang napiling papel na gampanan sa mga pamilya. Sa mga amo naman, isa ring mabuting halimbawa ang pamilya Sevilla pagdating sa pagtrato sa kanilang yaya at kasambahay. Hindi sila itinuturing na iba—bagkus sila ay pinakikisamahan ng tama. May mga bata ring sobrang pilyo tulad ng mga bata sa pelikula—pero kung minsan, ang kapilyuhan at pagiging spoiled ay maaring maiwasan kung gagabayan nang tama ng magulang ang kanilang mga anak. Dapat din itong makita sa pelikula—na ang paghubog sa karakter ng mga anak ay hindi lang dapat iniaasa sa yaya o sa paaralan, pagka’t laging may malaking papel ang magulang. Sa bandang huli ay pagmamahal pa rin ang namamayani—sa gitna ng inggitan at alitan, ang kabutihan at pagmamahal ang magpapanatiling buo sa pamilya, kasama na rin ang mga yaya at kasambahay.  Bagama’t maaaring panoorin ito ng mga bata, may mga eksena pa rin sa Our Mighty Yaya na nangangailangan ng gabay ng mga magulang.


No comments: