The Episcopal Commission on Social Communication-CBCP

CINEMA (Catholic INitiative for Enlightened Movie Appreciation) of The Episcopal Commission on Social Communication of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines presents movies viewed in the light of the gospel. . *** For inquiries, please EMAIL: cbcpcinema@gmail.com *** CALL or TEXT: (02) 664 5886 *** or WRITE TO: CINEMA, Episcopal Commission on Social Communication, CBCP Compound, 470 General Luna St. Intramuros, Manila *** Enjoy the reviews, and THANK YOU!

Monday, May 22, 2017

Dear Other Self

DIRECTOR: Veronica Velasco  LEAD CAST: Jodi Sta. Maria, Xian Lim and Joseph Marco,  SUPPORTING CAST: Carla Martinez, Bodjie Pascua, Anna Luna, Paul Salas, Elaine Ochoa  SCREENWRITERS: Veronica Velasco, Jinky Laurel  PRODUCERS:  Charo Santos-Concio, Malou Santos  GENRE: Romantic Comedy  PRODUCTION COMPANY: ABS-CBN Film Productions, Inc.  DISTRIBUTED BY: Star Cinema  COUNTRY: Philippines  LANGUAGE: Tagalog  RUNNING TIME: 1hr 48 minutes
Technical assessment:  3
Moral assessment:    
CINEMA rating:  V14 
Isang debotong anak si Becky (Jodi Sta. Maria), kung ang pag-uusapan din lang ay ang pagmamahal sa mga magulang at kapatid na pinatutunayan ng dalaga sa pamamagitan ng materyal na suporta sa pamilya.  Matalino at bibong career girl si Becky kung kaya’t sa kabila ng mga gastusin sa pamilya ay nagagawa pa niyang mag-ipon ng pera sa pag-asang darating ang araw na papalarin siyang mag-adventure sa pamamasyal sa ibang bansa.  Gawa ng isang di-inaasahang pangyayari, masisisante si Becky sa trabaho, na siya namang magiging daan upang sa wakas ay makapag-pasiya na siyang iwanan muna ang mga pananagutan.  Sa Thailand, makikilala niya Henry (Xian Lim), at magsimula na nga and kanyang pagiging adbenturera.
May “gimmick” ang paglalahad ng kuwento ng Dear Other Self: sa pamamagitan ng mahusay na editing ay maayos nitong napagsalit-salit ang mga eksena ng dalawang posibilidad sa buhay ni Becky—kung mananatili siya sa Pilipinas, ay ganito ang maaaring mangyari sa kanya; at kung  makikipagsapalaran siya sa ibang bansa, ay ganoon naman ang maaaring sapitin niya.  Hindi gasinong pinalalim ng pelikula ang kuwento—masyadong sinikap nito na maging masaya at nakakakiliti ang aspetong romansa—ito ba’y dahil sa isang rom-com (romantic comedy) lamang ang pelikula?  Akma ang pagganap ng mga artista sa kani-kaniyang mga papel—lalo na si Sta. Maria na kinayang tumambal sa dalawang karomansa sa iisang pelikula—bagama’t may mga eksenang (close up) nakakabagot dahil pinahaba nang walang katuturan.  Nagdagdag ng kulay sa Dear Other Self ang mga eksenang kuha sa Thailand, at kapani-paniwala din ang mga artistang Thai sa husay nilang gumanap.

May isang kaugaliang Pilipinong napapaloob sa Dear Other Self ang maaaring talakayin sa pag-uusap-usap ng pamilya o mga kaeskuwela: ang pagsasakripisyo alang-alang sa pamilya, tulad ng ginawa ni Becky—bukas palad na pagpapautang sa ama kahit binabalaan na ng ina na sa bisyo lamang gagamitin ang pera; patuloy na pagpapaaral sa kapatid na inuuna pa ang kalaguyo kesa pag-aaral.  Paano ito nakabubuti?  Hanggang saan dapat magsaskripisyo nang ganito, at kailan at paano itong nakakasama sa kabila ng ating mga magagandang intensiyon?  Pansinin din natin ang di-kanais-nais na gawi ng dalawang estudyante na pinasok ang pre-marital sex sa kabila ng pagtutol ng magulang.  Sa bandang huli, diumano’y “tumino” ang estudyanteng kapatid nang lumayo si Becky—ano ang sinasabi ng pelikula sa pangyayaring ito?

No comments: