The Episcopal Commission on Social Communication-CBCP

CINEMA (Catholic INitiative for Enlightened Movie Appreciation) of The Episcopal Commission on Social Communication of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines presents movies viewed in the light of the gospel. . *** For inquiries, please EMAIL: cbcpcinema@gmail.com *** CALL or TEXT: (02) 664 5886 *** or WRITE TO: CINEMA, Episcopal Commission on Social Communication, CBCP Compound, 470 General Luna St. Intramuros, Manila *** Enjoy the reviews, and THANK YOU!

Wednesday, May 10, 2017

Luck at First Sight

DIRECTOR: Dan Villegas  CAST:  Jericho Rosales, Bela Padilla, Cholo Barreto, Kim Molina  PRODUCER:  Joyce Bernal  SCREENWRITER:  Ays de Guzman   PRODUCER:  Joyce Bernal  EDITOR:  Marya Ignacio  MUSICAL DIRECTOR:  Emerzon Texon  GENRE:  Romantic Comedy  CINEMATOGRAPHER:  Mycko David   PRODUCTION COMPANY: VIVA Films and N2 Production  DISTRIBUTOR: Viva Films  COUNTRY:Philippines  LANGUAGE: Filipino  RUNNING TIME: 95 minutes
Technical assessment:  3
Moral assessment: 2.5
CINEMA rating:  V14
MTRCB rating: PG
Magkukrus ang landas nina Joma (Jericho Rosales) at Diane (Bela Padilla) sa panahon na  pareho silang  nahaharap sa matinding pangangailangan sa pera. Talunan sa sugal si Joma at binabantaan na nang mahigpit ang kanyang buhay ng kanyang pinagkakautangan.  Si Diane naman ay niloko ng kapartner sa maliit na negosyo, at mahigpit na nangangailangan ng pangtustos sa ospital at mailigtas ang buhay ng biyudong ama.  Mapagpaniwala sa mga pampaswerte si Joma kaya makakabili siya ng “life charm”—mistulang holen na luntian—na diumano’y magdadala sa kanya ng solusyon sa mga pinansiyal niyang problema.  Sa mga di sinasadyang pagkakataon na makikita niya si Diane ay magaganda ang mga nangyayari sa kanya kaya matantanto niya na si Diane ang life charm  niya.  Makikipagkilala at makikipagkasunduan siya kay Diane na maging “business partners”.  Sasamahan siya ni Diane sa pagsusugal para masiguro ang panalo na paghahatian nila. Bilang life charm, mas pisikal na malapit si Diane kay Joma ay mas malaki ang panalo at parehong malulutas ang problema nila sa pera. Labis ang kasiyahan nila sa swerteng ito. Kaya lang kundisyon ng life charm na hindi dapat sila magkagustuhan dahil kapag nagkagayon ay mababaligtad ang swerte sa malas.
Bagamat predictable ang kwento, maayos naman ang script  ng Luck at  First Sight.  Mahusay ang pagkakadirehe sa mga nagsiganap.  Natural at epektibo si Rosales at si Padilla sa kani-kaniyang papel.  Nakakaaliw din ang mga eksenang patawa nina Kim Molina at Cholo Barreto bilang mga sidekick  ng dalawa, pero medyo OA ang dating ng eksenang nagpapa-sexy si Diane sa harap ng kolektor ng ilaw na bading naman pala.  Hindi rin makatotohanan ang disenyo ng produksyon sa ilang mga eksena tulad ng sobrang linis na sabungan, pinipinturahang botika,  tindahang naputulan ng kuryente, at sa ospital kung saan nasa private room pa ang ama ni Diane gayong kapos nga sa pera.  Wala rin sa hitsura ng ama na may sakit siya—masyadong malusog ang dating.  Mahusay ang editing lalo na ng mga eksenang nagpapakita ng mga sunod-sunod na pagwawagi sa sugal ng dalawa. Akma ang mga inilapat na musika at nakatulong upang paigtingin ang pinaghalong romansa at patawa ng pelikula.
Parehong taliwas sa tamang pagpapahalaga ang pagsusugal at paniniwala sa swerte ang lumulutang na tema ng Luck at First Sight.  Sa tindi ng pangangailangan, swerte at sugal lamang ang idiniing solusyon ng pelikula.  Katulad ng nangyari sa kanyang ama ay sugal din ang naging dahilan kung bakit nalubog sa utang si Joma pero mukhang hindi pa rin siya nadala—nangdamay pa siya sa paniniwalang ito at sinamantala ang pagtitiwala sa kanya ni Diane.  Lubhang kaakit-akit ang paglalarawan ng sugal sa pelikula, na pinatamis pa ng pagkakahulugang-loob nina Joma at Diane.  Dahil dito, baka hindi na mapansin ng manonood ang positibong mensahe ng Luck at First Sight: ang tunay na tagumpay ni Joma.  Bagama’t sa sugal muli siya umasa at pinalad namang manalo, ang sandali ng kanyang tunay na pagwawagi ay noong talikuran niya ang kanyang pagiging sugapa sa panalo.  Hinimok siya ng kalaban sa sugal upang “palakihin” pa ang kanyang napanaluhan, ngunit tumanggi siya.  Ang mensahe sa puntong ito ay: nakilala na niya ang kasawiang-palad na dulot na pagiging sakim sa panalong dala ng “swerte”.  Tumanggi siyang isugal pa ang hawak na salapi, at lumisan siya ng bahay-sugalan.  Dahil sa tatag ng kanyang desisyon, nagawa niya ang nararapat: ibalik ang perang dapat ay kay Diane, bayaran ang utang sa nagbabanta sa kanyang buhay, at magsimula ng marangal na hanapbuhay.  Paalala ng CINEMA: ang kabuhayan o pagkita ng malaki ay pinaghihirapan at hindi dapat iasa sa sugal, anting-anting o pampaswerte.  Sa pagharap sa hamon ng buhay ay mahalaga na mayroon pagsisikap, tamang desisyon, at pananalig sa tanging nagkakaloob ng biyaya na walang iba kundi ang Diyos. 

No comments: